Anunț dezbatere publică referitor la elaborarea unui Studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de apă și apă uzată în comuna Rucăr